Privacybeleid

Gebruikersvoorwaarden website Ambiance Zonwering

Ambiance Zonwering bedankt u voor uw bezoek aan deze website en uw interesse in de (winkel)formule en de producten die op deze website worden gepresenteerd. Op deze website treft u algemene informatie aan over de diensten en producten die u bij de vestigingen van Ambiance Zonwering worden aangeboden. Op het gebruik van deze website zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing die geacht worden door u te zijn gelezen en aanvaard. Indien u niet akkoord bent met de gebruikersvoorwaarden dient u af te zien van gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © Ambiance Organisatie B.V.. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten op teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving en/of informatie in andere vorm berusten bij Ambiance Organisatie B.V., de bij Ambiance Zonwering aangesloten ondernemingen/ondernemers en/of hun leveranciers. Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Ambiance Organisatie B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze. Het kopiëren van (gedeelten van) deze website is niet toegestaan. De benaming 'Ambiance Zonwering' alsmede het daarbij behorende logo is als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo's op deze site).

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is/wordt genomen, kunnen wij niet garanderen dat de getoonde informatie altijd volledig juist, compleet en/of actueel is. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze website zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Ambiance Organisatie B.V., de bij Ambiance Zonwering aangesloten ondernemingen/ondernemers en/of hun leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Veiligheid

Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer, aangesloten hardware en gebruikte programmatuur kunnen beïnvloeden, kan niet worden gegarandeerd.
Deze website kan links bevatten naar andere sites. Ambiance Organisatie B.V., de bij Ambiance Zonwering aangesloten ondernemingen/ondernemers en/of hun leveranciers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een 'gelinkte' website.

Privacy

Via deze website kunt u informatie aanvragen bij een vestiging van Ambiance Zonwering of bij Ambiance Organisatie B.V.. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik maakt, worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Uiteraard voldoen we daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, verkocht of ter beschikking worden gesteld.

Informatie

Vragen en/of opmerkingen omtrent deze gebruikersvoorwaarden, de website, Ambiance Zonwering of anderszins, kunt u richten aan:

Ambiance Organisatie B.V.
Postbus 5116
5004 EC TILBURG
ao@ambiance-zonwering.nl