PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen bij Ambiance Organisatie B.V. (de centrale organisatie) en de betreffende Ambiance vestiging.

De betreffende Ambiance vestiging verwerkt uw gegevens omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Ambiance Organisatie B.V. gebruikt uw (geautomatiseerde) persoonsgegevens  ten behoeve van statistieken en analyse voor marktbewerking (waaronder profilering) en het optimaliseren van processen. Hiermee optimaliseren we voor u het gehele (aankoop)proces van offerte tot en met service en onderhoud.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte (waaronder een CRM en een CMS systeem) voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. 

Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Mails vanuit ons offerteprogramma worden verstuurd via SendGrid. 

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.     

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een contactaanvraag bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar u geen klant bent geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van maximaal vijftien jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van vijftien jaar is nodig om maximale service en onderhoud te kunnen verlenen. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Gebruik cookies

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:  

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
  • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies). 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

  • IP-adres
  • Cookie-ID
  • Applicatie- en klikgedrag
  • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. 

Indien u geen akkoord geeft voor cookies wordt enkel een deel van uw IP-adres geanonimiseerd geregistreerd t.b.v. het bijhouden van statistische data omtrent onze websitebezoekers.

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Marketing Platform

Deze website maakt gebruik van de online marketing tool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“GMP”).

GMP plaatst cookies om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens voorgeschoteld krijgt. Door middel van een cookie-ID legt Google vast welke advertenties in welke browser worden getoond en zo kan worden voorkomen dat ze meer dan eens worden getoond.

Daarnaast kan GMP met behulp van cookie-ID's zogenaamde conversies te registreren, die betrekking hebben op advertentieaanvragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld, wanneer een gebruiker een GMP-reclame ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder bezoekt en een aankoop doet op die website. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonsgegevens.

Naargelang de gebruikte marketingtools bouwt jouw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google met behulp van deze tool verzamelt, en daarom geven wij hier slechts weer wat ons daarover bekend is: Door het integreren van GMP verkrijgt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website hebt opgevraagd of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bent geregistreerd bij een van de diensten van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bij Google bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kan het ook voorkomen, dat persoonsgegevens naar servers van Google, LLC in de VS worden doorgegeven.

Hier kunt u meer informatie vinden over de gegevensbeschermingsbepalingen van GMP door Google: https://policies.google.com/privacy?gl=nl.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor het hierboven omschreven verwerken van uw gegevens, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde in ons Preference Center intrekken.

Google Ads Remarketing

Op onze website wordt gebruik gemaakt van de functies van Google Ads Remarketing; daarmee adverteren wij onze websites in de Google-zoekresultaten en op websites van derden. De dienstverlener is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Te dien einde plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, waardoor automatische op interesse gebaseerde reclame mogelijk wordt met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt.

Verdergaande gegevensverwerking vindt alleen plaats als je Google toestemming hebt verleend, dat uw internet- en appbrowsergedrag door Google aan uw Google-account mag worden gekoppeld en dat gegevens uit uw Google-account mogen worden gebruikt om advertenties, die u op het web bekijkt, te personaliseren. Als u dan, terwijl u pagina’s op onze website bezoekt, bij Google bent ingelogd, dan gebruikt Google uw gegevens, samen met gegevens van Google Analytics, op lijsten van doelgroepen voor apparaat-overkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld, om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kan het ook voorkomen, dat persoonsgegevens naar servers van Google, LLC in de VS worden doorgegeven.

U kunt het plaatsen van cookies voor advertentieprojecten permanent deactiveren, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot adverteren en Google kunt u hier vinden: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor het hierboven omschreven verwerken van uw gegevens, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde in ons Preference Center intrekken.

Google Conversion Tracking

Bovendien maken wij gebruik van het zogenoemde conversie-tracking bij de Google Ad-Words-dienst. Als u op een door Google voorgeschotelde advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversie-tracking op uw computer/apparaat geplaatst. Die cookies worden na 30 dagen nutteloos, bevatten geen persoonsgegevens en kunnen derhalve niet voor persoonlijke identificatie worden gebruikt. De informatie die met behulp van het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten, die voor conversie-tracking hebben gekozen.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen met een desbetreffende instelling in uw browser-software, maar wij wijzen er dan wel op, dat u dan mogelijk niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van onze diensten. Bovendien kunt u het op uw browser laten tonen van op uw interesses gebaseerde advertenties op Google en op het web uitschakelen (binnen het Google Display Network) door op de knop “Uit” op www.google.be/settings/ads te klikken of het via www.aboutads.info/choices/ te deactiveren. Meer informatie omtrent de desbetreffende instelmogelijkheden en gegevensbescherming bij Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=be. U kunt uw toestemming te allen tijde in ons Preference Center intrekken.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:   

Reviews

Klanten ontvangen na aankoop van een product en het laten uitvoeren van een reparatie mogelijk een uitnodiging om een review in te vullen. Daarvoor gebruiken wij het platform klantenvertellen.nl. 
Indien bij de betreffende vestiging de mogelijkheid bestaat zonder uitnodiging een review achter te laten vraag klantenvertellel.nl, in lijn met wet- en regelgeving, om een klantbewijs (factuur of werkbon) te uploaden. 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Ambiance Organisatie B.V. 
Hambakenwetering 8b
5231 DC 's-Hertogenbosch
085 - 020 52 70
ao@ambiance.nl

Ook met vragen, klachten of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Publicatiedatum: 01-05-2018
Laatste update: 30-09-2022